احتمالا همه شما در دوران کودکی، کارتون سیندرلا را به زبان فارسی دیده اید، یا چندی پیش در کتاب داستان سیندرلا، با داستان آن آشنا شده اید. در این یادداشت، می توانید کارتون سیندرلا 1 و 2 و 3 را به زبان فرانسه دانلود کنید یا هر 3 را روی یک DVD بخرید.

خرید کارتون سیندرلا 1 و 2 و 3 فرانسوی 

دانلود کارتون سیندرلا 1 

کارتون سیندرلا فرانسوی

دانلود فایل تورنت سیندرلا 1

===========================================

دانلود سیندرلا 2 

کارتون سیندرلا 2

دانلود فایل تورنت سیندرلا 2 (تورنت زاپاس)

=============================================

دانلود کارتون سیندرلا 3 

کارتون فرانسوی

دانلود فایل تورنت سیندرلا 3 

 خرید کارتون سیندرلا 1 و 2 و 3 فرانسوی