قبلا کتاب le francais juridique را برای آشنایی با واژه های رشته حقوق به زبان فرانسه خدمتتون معرفی کردم. کتاب Aborder les études de droit نیز برای آشنایی با حقوق به زبان فرانسه است. 

 لغات حقوق به زبان فرانسه

منوی کتاب را در تصویر زیر می بینید : 

کتاب حقوق به فرانسه

دانلود کتاب از اینجا یا اینجا