سری کارتون های پوکمون به زبان فرانسه شامل 80 قسمت از این کارتون است. این کارتون در ایران هم طرفداران زیادی داشته . بخصوص در میان کودکان و نوجوانان. چون این کارتون شباهت زیادی به کارتون بن 10 داره. 

 کارتون فرانسوی پوکمون

خرید کارتون Pokemon فرانسوی روی DVD

دانلود کارتون Pokemon  از طریق این تورنت یا این تورنت