اگر به دنبال پیدا کردن کار در اروپا یا کشوری فرانسه زبان هستید، این کتاب برای شما نوشته شده است. کتاب Rédiger une Lettre de Réponse à une petite annonce به شما کمک میکند تا پس از دیدن یک تبلیغ استخدام در روزنامه و مجلات فرانسوی، یک پاسخ مناسب و کامل برای آن تهیه و ارسال کنید که بتوانید به بهترین نحو، قابلیت های خود را در قالب یک CV شرح دهید و درضمن درخواست کنید که شما را برای آن کار استخدام کنند.  

نوشتن نامه به فرانسه

دانلود از اینــجا یا اینجا یا اینجا  با حجم 1.5 مگ