کارتون زرافه (ZARAFA) محصول مشترک بلژیک و فرانسه در سال 2012 است و درباره کودکی است که پس از رهایی از مشکلات بسیار، با یک زرافه دوست میشود و ... 

کارتون فرانسوی

لینک کارتون در imdb

دانلود از این تورنت