کتاب Dictionnaire du français argotique et populaire به شما معنی عامیانه هر لغت فرانسوی را میدهد. معنی ای که در محاوره بین مردم فرانسه استفاده میشه و نه معنی کتابی آن لغت. 

  • مثلا avocat : معنی اصلی وکیل . معنی محاوره ای: خوش سر و زبان 
  • مثلا balcon : معنی اصلی بالکن. معنی محاوره ای در مورد خانمها: ممـ.ـه !
  • مثلا barbe : معنی اصلی ریش. معنی محاوره ای : حوصله سر بر 
  • و ... 
این کتاب بیشتر به درد بچه های رشته ترجمه زبان فرانسه میخوره که ممکنه بخوان مثلا یک کتاب داستان ترجمه کنند و در متن ببینند quelle barbe و آنرا ترجمه کنند :"چه ریشی" . در حالیکه معنی درست آن میشود "چه ملالت آور..."

کتاب اسلنگ فرانسه زبان

دانلود از اینجا یا اینجا

فرمت فایل djvu  است  (برنامه اجرای فایل های djvu)