کارتون راتاتویی محصول سال 2007 والت دیسنی است و درباره یک آشپز فرانسوی دست و پا چلفتی است ، ولی در یک اتفاق جالب، این آشپز با یک موش بامزه دوست میشود و آن موش، با روش خاصی، روش آشپزی جدیدی را به این آشپز یاد میدهد ... 

کارتون فرانسوی راتاتویی

خرید کارتون Ratatouille به همراه کارتون Titeuf و Rebelle روی DVD

لینک دانلود با حجم 700 مگ  

همچنین : لینک تورنت کارتون 

دانلود زیرنویس فارسی از اینجا یا اینجا و زیرنویس فرانسه از اینجا

درباره این کارتون در ویکی فرانسوی