کتاب 200 صفحه ای  conversations pratiques de l oral شامل 11 فصل است و هر فصل یکسری مکالمه کوتاه عالی دارد که شما را با جملات خاص فرانسوی در موقعیت های خاص (از بنگاه معاملات ملکی تا باشگاه بدن سازی) آشنا میکند. 

سطح A2-B1

 

مکالمه فرانسه

دانلود کتاب و دانلود فایلهای صوتی