مجله TEHERAN تنها مجله فرانسوی زبان است که در تهران با تیراژ مناسبی منتشر میشود و به معرفی فرهنگ و هنر ایرانیان به زبان فرانسه می پردازد. 

مجله فرانسوی تهران TEHERAN

این مجله در هر شماره اش به معرفی یکسری از جاهای دیدنی ایران می پردازد، گاهی در مورد فرهنگ ها و اقوام ایرانی مقاله هایی می نویسد. درباره شاعران و بزرگان ایران زمین و با توجه به اینکه موضوع متن به دانسته های شما نزدیک است، خواندن این مجله می تواند کمک بزرگی به زبان فرانسه شما بکند. 

مجله فرانسوی تهران

در لینک زیر می توانید کلیه شماره های این مجله را روی وب سایتشان بصورت رایگان مطالعه کنید. 

آرشیو آنلاین مجله تهران