کتاب داستان صوتی Les Danseurs De Sable از انتشارات معروف HACHETTE که عمرش دراز باد. توجه کنید که این کتاب، فایل PDF همراهش نیست.

سطح زبان : B1

کتاب داستان فرانسه

دانلود این کتاب صوتی با حجم 80 مگ