سری کارتونهای داستان اسباب بازی (Histoire de jouets) رو همه احتمالا دیده اید. نسخه اول این کارتون در سال 95 ارائه شد و 360 میلیون دلار فروش کرد. نسخه دوم در سال 1999 آمد و 485 میلیون دلار فروش کرد و نسخه دوم آن در سال 2010 آمد و بیش از یک میلیارد دلار فروش کرد. در این پست می توانید این سری کارتونها را به زبان فرانسه از تورنت یا از لینک های عادی دانلود کنید.

خرید این کارتونها روی یک DVD

 

داستان اسباب بازی 1 Toy Story 

کارتون فرانسوی داستان اسباب بازی  

دانلود تورنت : این تورنت یا این تورنت یا این تورنت 

دانلود زیرنویس فارسی  

دانلود زیرنویس فرانسه   

===========================================

کارتون داستان اسباب بازی 2 Toy Story

دانلود کارتون فرانسوی

لینک تورنت : این تورنت یا این تورنت یا این تورنت 

دانلود زیرنویس فرانسه

===========================================

کارتون داستان اسباب بازی 3 Toy Story

کارتون فرانسوی خرید  

لینک تورنت : این تورنت یا این تورنت یا این تورنت 

دانلود زیرنویس فرانسه