کتاب 1001 most useful french words همانگونه که از اسمش پیداست شامل 1001 لغت مهم فرانسوی همراه با معنی انگلیسی آنهاست. در این پست می توانید این لغات را به شکل فلش کارت دانلود کنید. این فلشکارت ها با نرم افزار لاینتر قابل اجراست .

این تعداد لغت تا سطح A2 کافی است. بعد از اینکه این 1000 لغت را خواندید، بروید سراغ 5000 تا لغت پرکاربرد فرانسوی

کتاب 1001 لغت کاربردی فرانسوی

نمایش خود کتاب در google books

دانلود فلش کارتهای کتاب (لینک زاپاس) (فرانسه فارسی و فرانسه انگلیسی)

نرم افزار لاینتر مخصوص باز کردن این فلش کارتها