سری صوتی Berlitz French شامل دروس صوتی مقدماتی برای یادگیری اولین اصطلاحات در زبان فرانسه است. اینکه چگونه خود را معرفی کنید، در خرید از مغازه ها یکسری جملات پایه ای یادبگیرید و بگید. اعداد زبان فرانسه را بیاموزید و یا از یک فرانسوی درباره یک مکان خاص، آدرس بگیرید...

زبان فرانسه  
دانلود  با حجم 39 مگابایت

یا دانلود از تورنت (لینک تورنت زاپاس)