کتاب های Lire au CP شامل تمارین بسیاری برای گسترده کردن دامنه لغات بچه هاست. مثلا یکسری شکل داره و یکسری اسم که باید با مداد شکل ها رو به اسم ها وصل کنید. یا جدول های کوچولو از کلمات متقاطع برای بچه ها ...

 سطح این کتاب  مبتدی به متوسط است (A2) است.

فرانسه برای کودکان .

دانلود کتاب سطح 1 از اینجا یا اینجا با حجم 1 مگابایت 

==================================

فرانسه برای کودکان lire au CP

دانلود کتاب سطح 2 با حجم 1 مگ