کتابهای Le nouveau TAXI یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که از انتشارات HACHETTE منتشر شده و در اصل سری جدید کتاب تاکسی است که قبلا در این وبلاگ معرفی کردم. چون کتاب تاکسی متدی قدیمی محسوب میشه ولی به دلیل محبوبیت این متد، انتشارات Hachette سری جدیدی از این کتاب رو منتشر کرده است. 

این متد هم اکنون در برخی از موسسات آموزش زبان فرانسه (از جمله برخی شعب موسسه قطب راوندی) درحال تدریس است. 

دانلود کتاب  le Nouveau TAXI

دانلود کتاب 1  و  دانلود فایلهای صوتی  سطح A1  

 دانلود یکجا : کتاب + فایلهای صوتی  با پسورد: uztranslations

دانلود کتاب راهنمای تدریس نو.وو تاکسی 1

========================================

دانلود کتاب  le Nouveau TAXI

دانلود کتاب 2 و فایلهای صوتی (بخش 1 و بخش 2 و بخش 3) سطح A2

دانلود کتاب راهنمای تدریس نو.وو تاکسی 2

==============================================

کتاب le nouveau Taxi دانلود

لینک کتاب (یا از اینجا یا از EU ) سطح B1

دانلود فایلهای صوتی درس 1 تا 6 و درس 7 تا 12

دانلود کتاب راهنمای تدریس نو.وو تاکسی 3