کتاب Colloquial French Grammer یک کتاب خوب در زمینه گرامر فرانسه است . حدود 250 صفحه است و عناوین هر فصل از این کتاب بصورت زیر است : 
 
کتاب گرامر فرانسه
  1. شروع : آشنایی کلی با گرامر زبانهای دنیا
  2. منفی سازی، سوالی سازی، جملات ربطی qui , que , ou 
  3. ضمائر ، فرق on و nous ، ضمایر cela , noud deux , ...
  4. افعال کمکی، زمان های گذشته و آینده و ... 
  5. صرف افعال فرانسه، پیشوندها، استفاده از que , si jamais , quand meme
  6. ساختمان بندی جمله ، فرق moi و je و ... و suffix ها
  7. جمع و مفرد ها. مذکر  و مونثها . صرف افعال در جمله ..
  8. جمع بندی گرامر 
دانلود کتاب گرامر فرانسه ی Colloquial French Grammar با حجم 12 مگ (لینک زاپاس)