قبلا برای محیط کار ، کتاب francais en enterprise را خدمت شما معرفی کردم. اینبار یک سری صوتی : سری Assimil Business French شامل 4CD صوتی است که برای کسانی ایجاد شده که نیاز دارند که از زبان فرانسه در محیط کار و تجارت استفاده کنند. 

مباجث کتاب شامل :

  • marketing
  • profitability studies
  • industrial disputes
  • commercial negotiations
  • financing
  • ...

فرانسه در کار

دانلود کتابچه این سری صوتی  -   دانلود فایلهای صوتی 

همچنین دانلود از تورنت یا این تورنت با حجم 160 مگابایت