دیکشنری Collins French-English Dictionary and Verbs یک نرم افزار 32 دلاری برای آیفون است که شامل ابزارهای زیر است:

  • 45000 لغت و 80000 معنی گنجانده شده در این نرم افزار
  • بخش صرف افعال فرانسه و بخش یافتن مصدر با وارد کردن یه فعل صرف شده
  • شامل تلفظ های مختلف برای هر لغت در مناطق مختلف جهان
  • بخشی برای تبدیل عدد به حروف (به دلیل سخت بودن شمارش اعداد فرانسه)

دانلود دیکشنری آیفون فرانسه انگلیسی

توضیحات در سایت iTunes

دانلودبا حجم 9 مگ  اینجا یا اینجا