کتاب های هری پاتر به زبان فرانسه : شامل 7 کتاب داستان های هری پاتر است. 
سطح زبان کتاب ها B1 به بالا (حداقل یکساله که فرانسه میخوانید)

کتاب هری پاتر فرانسه

دانلود 7 کتاب هری پاتر به زبان فرانسه (لینک زاپاس) با حجم 12 مگابایت