کتاب French Sentence Builder به شما کمک میکنه که با استفاده از آنچه در زبان انگلیسی بلد هستید، به کمک زبان فرانسه‌تون بیایید . این دو زبان هر دو ریشه لاتین دارند و به همین دلیل لغات یکسان زیادی دارند. اما خوب در مورد جای لغات یکمی با هم فرق میکنند . مثلا جای صفت تو انگلیسی قبل اسمه اما در فرانسه معمولا پس از اسم و در مورد قیدها هم قواعد مشاهبه زیاد داریم و بقیه بخش های زبان ...

این کتاب با کنارهم آوردن این جور شباهت ها و تفاوت ها شما را در به خاطر سپاری گرامر فرانسه کمک میکند. 

کتاب French Sentence Builder

دانلود از اینجا یا از اینجا