کتاب Travailler en francais en entreprise به بیان جملاتی می پردازد که شما در یک محیط کاری در کشور فرانسه با آنها برخورد خواهید داشت. در این کتاب مباحث زیر با تمارین کافی بحث شده : 

  1. استخدام و آماده شدن برای مصاحبه استخدام
  2. سفرهای کاری : تدارک دیدن سفرهای تشویقی کاری
  3. مصاحبه ارزشیابی : موفق شدن در مصاحبه سالانه برای ارزشیابی
  4. سفرهای خارج از کشور : واکنش به پیشنهاد ماموریت خارج ازکشور ! 
  5. هماهنگی و رفتار مناسب در کار تیمی در شرکت
  6. هماهنگ شدن با تغییرات شرکت 
  7. داشتن ارتباط موثر
  8. نوآوری در دنیای کاری خودتان

سطح زبان فرانسه: نوآموز  A1-A2

travaille en entreprise francais  دانلود

دانلود 3 مگابایت 

==============================================

سطح زبان فرانسه : متوسطه A2-B1

دانلود 2 مگابایت