اینم یک داستان فرانسوی کوتاه همراه با فایل صوتی اش برای دانش آموزان زبان فرانسه ای که در سطح زبان B2 هستند. (متوسط رو به بالا)

نام داستان : Double assassinat dans la Rue Morgue et La Lettre volée

سطح زبان : B2

داستان فرانسه صوتی

دانلود کتاب - دانلود فایل صوتی

Format: PDF, MP3