کتاب تنها در کانادا شامل  یکسری نکات و روشهای زندگی برای تازه واردان مجرد است که در کانادا وارد شده اند و هنوز یکمی گیج میزنن ! 

کتاب تنها در کانادا

بخش هایی از این کتاب :

 • زندگی در فرهنگی جدید
 • دوست یافتن در کانادا
 • فراگیری زبان 
 • آشپزی ، غذاهای پات لاک
 • نامه نوشتن 
 • جشن گرفتن 
 • ورزش کردن
 • مبارزه با مشکلات روحی 
 • اداره کردن پول خود
 • درخواست کمک از دیگران
 • آب و هوای کانادا
 • برنامه ریزی
 • ...

دانلود از اینجا  یا اینجا  یا  اینجا