کتاب Learn French In A Hurry یکی از کتابهای جیبی فرانسه در سفر است که اصطلاحات موردنیاز یک سفر کوتاه را به کشورهای فرانسه زبان برای شما فراهم میکند. 

کتاب آموزش سریع فرانسه

این کتاب شامل لغات و اصطلاحات زیر است: 

  • روزهای هفته ، اعداد ، لغات اولیه و تلفظ حروف فرانسه 
  • اصطلاحات احوالپرسی ، بیان زمان و روز و مکان و شرح حال خودتون 
  • آشنایی با گرامر فرانسه ، صرف افعال و زمان ها 
  • افعال با قاعده و بی قاعده ، افعال ترکیبی ، منفی، سوالی
  • یکمی دیکته ، کجاها حروف بزرگ میاد اول کلمات، اکسان ها، مخفف ها
  • جملات تعارف و احترام آمیز، تاکسی گرفتن ، آدرس پرسیدن ، هتل و بلیط و هواپیما 
  • دیکشنری لغات مورد نیاز انگلیسی- فرانسه و برعکس در انتهای کتاب
دانلود با حجم 4 مگ از اینجا  یا  اینجا