دیکشنری انگلیسی فرانسه و برعکس : اصطلاحات و لغات رشته پزشکی به زبان فرانسه . همراه با معرفی سیستم پزشکی کشور فرانسه و انواع بیمه های درمانی و ... :

Dictionary and Phrasebook of French Medical Terms

دیکشنری پزشکی فرانسه

لینک دانلود با حجم 21 مگ