دیکشنری تخصصی لغات رشته نرم افزار با گرایش امنیت اطلاعات، مدیریت اطلاعات عظیم، الگوریتم های مخفی سازی داده ها ، هک ، بازگشایی اطلاعات، و ... به زبان انگلیسی ، فرانسه، آلمانی و روسی.

دیکشنری تخصصی فرانسه . کامپیوتر

کتاب 770 صفحه است از انتشارات Elsevier Science

دانلود با حجم 4 مگ از اینجا  یا  اینجا