در این فایل 250 صفحه ای ، کل افعال مهم فرانسه همراه با معنی انگلیسی و صرف در کلیه زمان ها (انواع present , passe , imparfait , conditionnel , subjonctif , future ... ) وجود دارد. 

کتاب بشقل

دانلود با حجم 7 مگ یا دانلود با حجم 7 مگ