Adverb ها در زبان فرانسه چندین قاعده دارند و بهترین راه یادگیری آنها ، شنیدن و تکرار در جملات است. اما این جزوه ی 7 صفحه ای بصورت خلاصه و جمع و جور ، شما را با انواع ساخت قیدها آشنا میکنه. در این چند صفحه می خوانید :

  • ساخت قیدها از روی صفت ها . مثلا اضافه کردن ment آخر صفت ها.
  • قیدهای COMPARATIVE و SUPERLATIVE
  • لیستی از قیدهای زمان: قیدهای زمان حال، زمان گذشته، زمان imparfait
  • قیدهایی مانند as soon as , once , when  ...
  • قیدهای لازم برای صحبت درباره زمان ها و مکان ها 
دانلود فایل PDF آموزش قیدهای فرانسه یک مگابایت