کتاب DALF 450 Activites شامل تمرین و نمونه سوالات آزمون DALF همراه با پاسخ تمرینات است و برای سطوح B1 , B2 , B3 , B4 شما را آماده میکند. آزمون DALF به سطوح پیشرفته ی آزمون DELF می گویند.

نمونه سوالات آزمون dalf

DALF 450 Activités  
  120 مگابایت (DALF B1 / B2 / B3 / B4) 

http://depositfiles.com/files/2un7f3nny