در این دو فایل ، ضرب المثل های مردمان سرزمین کبک را مشاهده خواهید کرد. ضرب المثلهایی فرانسوی و کوتاه

quebec

مثلا qui veut , peut  که میشه خواستن توانستن است

دانلود بخش اول و بخش دوم با فرمت پاورپوینت