سری فونتیک پیشرو قصد دارد تلفظ فرانسه شما را درست کند . مثلا فرق تلفظ poisson و poison در چیست ؟ (اولی دوتا s دارد و در تلفظ هم فرق میکنه یه کم)

این کتاب در سه سطح مبتدی ، متوسط و پیشرفته ارائه شده و بخشی از سری خودآموز progressive از انتشارات CLE International است که تقریبا بهترین انتشارات در زمینه کتاب های آموزشی فرانسه است.

کتاب Phonetique progressive du francais سطح مبتدی

دانلود کتاب Phonetique progressive du francais

دانلود کتاب 22 مگ

دانلود فایلهای صوتی  یا از اینجا هفتاد مگ

یا دانلود کتاب + فایلهای صوتی 

===============================================

کتاب Phonetique progressive du francais سطح متوسط

کتاب Phonetique progressive du francais

دانلود کتاب  100 مگ و فایلهای صوتی از این تورنت یا این تورنت  123 مگ

===============================================

کتاب Phonetique progressive du francais سطح پیشرفته

کتاب progressive فونتیک فرانسه

دانلود کتاب پیشرفته  100 مگ و دانلود فایلهای صوتی (بخش اول و دوم و سوم)