کتاب داستان Peur sur la ville از انتشارات Hachette یک داستان فرانسوی به زبان ساده است.

سطح زبان : A2 (ترم 4 به بعد)

Peur sur la ville

کتاب داستان فرانسه

دانلود کتاب: از اینجا  : یک مگابایت

دانلود کتاب + MP3: از اینجا : 30 مگابایت