یکی از بهترین منابعی که شما را با اصطلاحات و جملات جدید آشنا میکنه داستان های کوتاه و ساده شده به زبان فرانسه است. بخصوص اگه مث این داستان همراه با فایلهای صوتی هم باشه.

داستان جعبه ای روی استخوان (La Boite en os) ، یک داستان فرانسوی به زبان ساده

سطح کتاب A1 (مبتدی)

داستان فرانسه صوتی

La boite en os (djvu format)

دانلود کتاب   فایلهای صوتی

 (برنامه اجرای فایل های djvu)