بسیاری از خانواده ها که به دنبال تدریس خصوصی فرانسه برای کودکان می گردند ، می توانند آموزش این زبان را با استفاده از نرم افزارهای آموزشی ساخته شده برای بچه ها آغاز کنند و یا از این نرم افزارها که جنبه سرگرمی هم دارد برای علاقمند کردن کودک خود به زبان فرانسه استفاده کنند.

فیلم آموزش فرانسه برای کودکان با نام french for kids محصولی از کمپانی language Tree  است که با استفاده از فیلم و شخصیت های کارتونی متنوع کودک شما را با زبان فرانسه آشنا میکند.

زبان فرانسه برای کودکان

دانلود فیلم آموزشی از این تورنت یا از این تورنت

دانلود PDF درس مربوط به فیلم از اینجا 

آیا تمایل به خرید این فیلم/کارتون دارید ؟