در کبک چه می گذرد ؟ فرهنگ کبک چگونه است؟ چگونه اولین خانه ی خود را در کبک پیدا کنیم ؟‌ قوانین حقوق در کبک چگونه است؟ فرانسه ی کبکی چقدر با فرانسه ی پاریس فرق دارد؟‌ بیمه ی پزشکی و شماره بیمه شما چگونه تعیین میشود ؟ حقوق بیکاری در کبک ... ؟

این سوالات را در کتاب  apprendre le quebec بخوانید. کتابی کوچک که شما را با این سرزمین آشنا میکند.

نسخه 3 این کتاب (2012)

کتاب آشنایی با  کبک

دانلود apprendre le quebec 3  از اینجا یا اینجا

======================================

نسخه 2 این کتاب که قدیمی تر است: 

کبک

دانلود  2 apprendre le quebec از اینجا