اگر سری صوتی michel Thomas - French را در این وبلاگ دیده باشید، متوجه شده اید که این سری فایلهای صوتی، شامل 12 سی دی صوتی است (متوسط پیشرفته) اما پس از این دو سری صوتی، میشل توماس یک سری هم بنام french vocabulary course ارائه کرده است که هدفش فقط گسترش دامنه لغات فرانسه شما است.

سری french vocabulary michel thomas

پیشفرض این سری این است که شما فایل های سری صوتی michel thomas سطح متوسط را گوش داده اید یا زبان فرانسه شما حداقل در سطح A1 هست. بنابراین این سری لغوی، فقط روی یاددادن لغات جدید با روش های جالب زوم شده است و کاری به گرامر شما ندارد.

این سری شامل 5 سی دی صوتی و یک دفترچه است .

خرید این سری صوتی روی DVD

دانلود فایل کتاب    (لینک زاپاس)  5 مگابایت  

دانلود فایل صوتی CD1 و CD2 و CD3 و CD4 و CD5 (هر کدام 70 مگ)