اگر پزشک یا پرستار هستید و برای مهاجرت به کبک اقدام کرده اید، هنگام مصاحبه سوالاتی در مورد رشته شما ازتون میشه . این دیکشنری که یک آناتومی بدن به زبان  فرانسه هم بصورت تصویری داره، می تونه راهنمایی باشه براتون برای حفظ اصطلاحات خاص که ممکنه به دردتون بخوره .

دیکشنری پزشکی فرانسه

Dictionnaire médical      6th édition (2009)  1600 pages 

دانلود دیکشنری فرانسه پزشکی از اینجا  یا  اینجا

همراه با آناتومی تصویری