در جستجوی زمان از دست رفته نوشتهٔ مارسل پروست نویسندهٔ فرانسوی است. این رمان در ۷ جلد نوشته شده که هرکدام از این 7 جلد، نامی مستقل دارند. پروست این رمان عظیم را بین سال‌های ۱۹۰۹تا ۱۹۲۲ نوشت . این رمان چندان به تشریحِ کلاسیکِ یک «داستان» نمی‌پردازد، بلکه از ورایِ داستانِ اصلی یک تحلیلِ عمیقِ ادبی، هنری، فلسفی و اجتماعیِ جامعه فرانسه در اواخرِ قرنِ ۱۹ و اوایلِ قرنِ بیستِ میلادی  است. 

در جستجوی زمان از دست رفته

همچنین نحوه استفاده پروست از زبانِ فرانسه و جمله سازی او که شکلی بدیع و نو در ادبیات فرانسه بود آن را به کلی از سایر آثارِ ادبی هم زمانش متمایز می‌کند. 

دانلود هر 7 جلد به زبان فرانسه PDF